Popis

Regresná terapia
je forma psychoterapie , ktorá sa snaží identifikovať a liečiť problémy vychádzajúce z minulosti , napr. : z detstva.Vediem klienta do stavu hlbšieho podvedomia , kde môže pristupovať k spomienkam a udalostiam z minulosti.Cieľom regresnej terapie je objavovať nevedomé faktory , ktoré môžu ovplyvňovať súčasné správanie a pocity. Klienti môžu zažiť spontánne spomienky , sny alebo obrazy spojené s ich minulosťou. Ako terapeut spolupracujem s klientom na prebudené týchto spomienok a pomáham mu porozumieť a spracovať ich. V mojej praxi terapiu preferujem vykonávať za plného vedomia, čo znamená , že klient zotrváva v plnej bdelosti a povedomí počas celého procesu.Týmto spôsobom sa klient môže aktívne podieľať na terapeutickom procese a súčasne získava nástroje a vhľady, ktoré mu pomôžu zabrániť opakovaniu nežiadúcich vzorcov alebo správania v budúcnosti. Cieľom je, aby klient získal hlbšie pochopenie svojich minulých skúseností a pristúpil k nim s vedomím a schopnosťou integrovať pozitívne zmeny do svojho súčasného života.

 

Možno by sa Vám páčilo…