Spoločnosť PLANETA NATUR, s.r.o. so sídlom Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 413 887, DIČ: 2021755868, prevádzkuje tento internetový obchod.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK83 7500 0000 0040 1757 8114, SWIFT: CEKOSKBX

PLANETA NATUR eShop je moderným internetovým systémom, ktorý svojim zákazníkom umožňuje komfortný, pohodlný a efektívny nákup priamo od obrazovky počítača alebo mobilného zariadenia. Nasledujúcich zopár riadkov Vám umožní získať prehľad o funkciách nášho internetového obchodu.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho obchod@planetanatur.sk. Telefónne číslo predávajúceho 0911/112296. Operačné hodiny telefonického objednávania a reklamačného strediska predávajúceho sú zhodné s otváraciu dobou uvedenou v sekcii Kontakty na stránke www.planetanatur.sk a sú mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.planetanatur.sk .

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou PLANETA NATUR, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.planetanatur.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho

Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále ( najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby ) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portále vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru a kliknutie na tlačidlo „ Objednať“ b) výberu spôsobu dopravy a ceny dopravy, c) potvrdenie objednávky, d) odoslanie objednávky. Pri doprave kuriérom je možná platba vopred na účet. Číslo účtu a VS Vám zašleme automaticky ako pri potvrdení dostupnosti objednaného tovaru a jeho dodaní.

Je registrácia a prihlásenie povinné?

Nie, anonymne sa môžete ľubovoľne pohybovať po celom on-line nákupnom systéme, prezerať ponúkané produkty, vkladať ich do košíka. Samotný proces objednania tovaru je povolený registrovaným aj neregistrovaným zákazníkom. Registráciou môžete cez newsletter získať mnoho nových a zaujímavých informácií.

Som tu nový, ako sa mám zaregistrovať?

Vpravo hore na stránke www.planetanatur.sk sa môžete zaregistrovať kliknutím na ikonku s postavičkou, vyberom položky “Vytvoriť účet” a odoslaním vyplneného formulára na stránke, ktorá sa následne otvorí.

V prípade nezáujmu u nás v budúcnosti nakupovať, nás môžete kontaktovať a my Vaše údaje z našej databázy vymažeme.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v našej predajni Planeta Natur na Sabinovskej 10 v Bratislave (v prípade dohody aj v našej predajni v OC Centro v Nitre) počas otváracích hodín, ktoré sú uvedené v sekcii Kontakty. Pri osobnom odbere je možné platbu uskutočniť v hotovosti  alebo platobnou kartou v predajni.

Ďalšou možnosťou je nechať si zaslať objednaný tovar balíkom prostredníctvom kuriéra:

  • na Vami zvolenú adresu. V tomto prípade máte dve možnosti úhrady, buď prevodom na účet predávajúceho alebo platbu na dobierku kuriérovi.
  • do Parcelshopov alebo Balíkomatov, napríklad v prípade, že ste ťažšie zastihnuteľní, kde si ho vyzdvihnete vo Vám vyhovujúcom čase. Táto možnosť sa nevzťahuje na doručenie chladeného tovaru.

Jednotlivé možnosti dopravy a platby si vždy zvolíte pri objednávke tovaru. Pri objednávaní tovaru sa držte pokynov, ktoré Vám bude náš objednávkový systém ponúkať. Po úspešnom zaslaní objednávky Vám príde potvrdzovací e-mail s informáciami o platbe a potvrdením Vašej objednávky.

Výška poplatku za kuriérsku službu sa odvíja od sumárnej ceny nakúpeného tovaru a celkovej hmotnosti objednaného tovaru. Pri objednávke s dopravou kuriérskou službou bude v prípade, že hmotnosť zásielky prekročí 10kg, k cene zásielky pripočítaný hmotnostný príplatok vo výške 3 EUR. Ak sa Vaša zásielka skladá z viacerých balíkov, ktorých hmotnosť presahuje jednotlivo 10kg, tak hmotnostný príplatok vo výške 3 EUR Vám pripočítame za každý balík nad 10kg.

Pri sumárnej cene nakúpeného tovaru nad 99 EUR máte nárok na poštovné vrámci Slovenska zdarma (netýka sa hmotnostného príplatku za každý balík s hmotnosťou nad 10kg).

 

Chladený tovar: Dopravu chladeného tovaru ponúkame len v chladných mesiacoch. Pokiaľ vonkajšia teplota prekročí výrobcom požadovanú teplotu skladovania je možné si tento tovar zakúpiť v eshope iba na osobný odber. V prípade, že si zákazník dá do nakupného košíka chladený tovar v období, keď naň nie je ponúkaná doprava, tak možnosti dodania tovaru budú obmedzené eshopom na osobný odber.

Bližšie informácie o možnostiach dopravy a cenách za jednotlivé druhy dopravy si môžte prečítať tu: https://planetanatur.sk/doprava.

Systém zliav a rodinné nákupy

Pri nákupe väčšieho množstva tovaru v našom eshope, t. j. pri takzvanom rodinnom nákupe, Vám poskytujeme nasledovné zľavy:

  • pri nákupe v hodnote nad 80 EUR – zľava 3 %
  • pri nákupe v hodnote nad 170 EUR – zľava 5 %
  • pri nákupe v hodnote nad 350 EUR – zľava 8 %

V prípade že ste členom klubu Elementy zdravia máte zľavu -10% na nákup v našom Eshope, okrem produktov, na ktoré sa neuplatňujú žiadne zľavy. Pre uplatnenie tejto zľavy je potrebná registrácia (vytvorenie pouzívateľského účtu) ako člena klubu na našej stránke www.planetanatur.sk a overenie tohto členstva našimi pracovníkmi.

Vyššie uvedené zľavy nie je možné kombinovať.

Upozornenie: Predávajúci si vyhradzuje právo neuplatňovať žiadnu zľavu na vybrané produkty. Takéto produkty majú v ich popise uvedené, že sa na ne neuplatňujú žiadne zľavy (text: “Na cenu produktu sa nevzťahujú žiadne zľavy.”). Medzi takéto produkty patria výrobky DuoLife, Green Ways, darčeková poukážka a už zľavnený tovar (zľavy sa nekumulujú). Nákupná cena takýchto produktov sa nezarátava ani do hodnoty nákupu pre výpočet zľavy na rodinný nákup, ktorá je popísaná vyššie.

Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( listom zaslaným na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu obchod@planetanatur.sk ).

Ak predávajúci na žiadosť podanú podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, tak spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava a jeho jazykom bude slovenčina. Zmluvné strany budú znášať náklady a výdavky rozhodcovského konania ako aj právneho zastúpenia druhej zmluvnej strany pomerne podľa úspechu v rozhodcovskom konaní. Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana dobrovoľne nepodriadi rozhodnutiu, je druhá zmluvná strana oprávnená podať návrh na výkon rozhodnutia na príslušný súd. Ak Rozhodcovský súd odmietne právomoc a/alebo príslušnosť, každá zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) označovaného aj ako GDPR sa prevádzkovateľ internetového obchodu Planeta Natur eShop a internetovej stránky www.planetanatur.sk zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci pri registrácii, bude chrániť a používať v súlade s vyššie uvedeným nariadením (GDPR), Kódexom zverejneným na stránke https://planetanatur.sk/kodex/ a podmienkami Ochrany osobných údajov zverejnenými na stránke https://planetanatur.sk/privacy-policy/.

Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, pričom táto žiadoť nemá spätné účinky.

Prajeme Vám veľa úspechov pri nakupovaní v našom internetovom obchode.