Popis

CBG (Cannabigerol) je jedným z úplne prvých kanabinoidov. Produkty Konopnej farmy Liptov sú vyrábané z konope pestovanom priamo v srdci Liptova bez chemických hnojív alebo pesticídov. Ručný zber a precízna výroba zaručujú zachovanie všetkých živín a vitamínov, ktoré nám konope ponúka.

5% CBG olej je extrahovaný z certifikovaných konopných odrôd s vysokým obsahom CBG a vďaka svojmu spracovaniu do formy oleja pri využití všetkých dôležitých terpénov a olejov sa radí medzi full-spectrum CBG oleje. Olej je zabalený v štandardnej fľaštičke s kapátkom, vďaka čomu si môžete dávkovať váš CBG olej po kvapkách tak, ako to vám vyhovuje. Konope je pestované bez použitia herbicídov a pesticídov, aby všetky produkty spĺňali štandard najvyššej kvality a normy Európskej Únie. Precízny výrobný proces a ručný zber zaručujú zachovanie všetkých prospešných látok, ktoré od CBG oleja očakávate a to všetko priamo na prekrásnom Liptove.

Surovina na ďalšie spracovanie v kozmetike.

Zloženie: Konopný olej, Canabigerol 5 percent (500 mg) – 5% je percento celkového objemu CBG k celkovému množstvu oleja

Skladovanie: Skladujte na chladnom a tmavom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte v uzavretej nádobe. Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

Upozornenie: Škodlivý po požití. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Možno by sa Vám páčilo…